Allmänna Villkor

Målsmans tillstånd
För att sälja jultidningar om man är under 18 år krävs målsmans tillstånd. Målsman är då fullt ansvarig för försäljningen av jultidningar och för betalning av beställda produkter.

Priser
Alla priser i Fem Förlags Julkatalog är riktpriser inkl. moms. Inga andra avgifter tillkommer. Fem Förlag förbehåller sig rätten till prisändringar. Fem Förlags pris till dig beräknas utifrån katalogpriset med avdrag för rabatt beräknad enligt vår poängtabell.

Premier
Har ni valt att använda er förtjänst till att köpa premier värda mer än totalt 900 poäng skickar vi den/dessa ca 2 veckor efter vi fått in er betalning. Man kan välja max 5 premier. Premier under 900 poäng levereras ihop med beställningen. Skulle någon premie tillfälligt ta slut, skickar vi den så snart som möjligt. Det händer ibland att leverantörer gör vissa förändringar på premierna t ex tar bort den från marknaden eller byter ut den mot annan modell. Vi måste därför reservera oss för sådana förändringar. På hemsidan hittar ni alltid en uppdaterad premielista. Premievärdena som finns på vår hemsida gäller de av våra leverantörer rekommenderade cirkapriser i juni i år, ej extra- eller lockpriser. Stora prisvariationer kan dock förekomma ute i handeln. En levererad premie kan inte bytas mot en annan premie eller mot pengar. Superpresentkortet är begränsat till en styck per valör.

Garanti
Om någon premie skulle gå sönder under garantitiden kontakta då Fem Förlags Kundtjänst som hjälper er. Fakturan är er garantisedel. OBS! Vid garanti och service ska premien alltid returneras i originalförpackningen.

Kreditupplysning
Vi kontrollerar att beställaren, eller dess målsman, inte har några betalningsanmärkningar. Skulle sådana finnas skickas beställningen mot postförskott.

Efterorder
Om ni lämnar in en efter- eller tilläggsorder, räknas den som helt ny. Ni kan alltså inte räkna ihop efter- eller tilläggsordern med en tidigare jultidningsorder.

Legitimation
Man måste kunna legitimera sig när man hämtar bokpaketet. Paketet är adresserat till den förälder som godkänt beställningen. Kontrollera att förälders namn och adress finns angivet på ordern.

Sista beställningsdag
Vi behöver er order senast den 21 november. Order som kommer in för sent levererar vi mot postförskott så långt lagret räcker och i den turordning de kommer in. Slutsålda artiklar plockas bort på försent inkomna order och poängen minskas.

Lägsta ordervärde
Vi expedierar inte order med ett ordervärde under 245:- (Detta gäller inte efter- eller tilläggsorder).

Reklamation
När ni hämtat ut Jultidningspaketet, kontrollera alltid att innehållet stämmer med fakturan och den egna kundlistan. Om något saknas (utom det som är markerat med restorder) ska ni göra en reklamation. Enklast gör ni det genom att ringa eller mejla vår Kundtjänst. Detta kan även göras på vår hemsida. Om paketet är skadat när ni hämtar det på utlämningsstället, är det utlämningsstället som tillsammans med er ska göra en skadeanmälan. Vill ni byta någon tidning eller bok, kontakta först vår Kundtjänst, det tjänar ni på eftersom vi då betalar svarsporto (gäller vid felexpedieringar). Din kund har rätt att ändra sig (ej retur av godis), då får du naturligtvis returnera de böckerna/tidningarna till oss. Kontakta Kundtjänst innan ni returnerar något. Vi löser inte postförskott. Returnerar ni böcker eller tidningar så får ni tillbaka det ni har betalat för dem (rabatt/förtjänst dras av).

Ångerrätt
Full ångerrätt gäller till och med 31 december 2017 (ej godis), dock alltid senast inom 14 dagar från det att ni mottagit ert jultidningspaket. Ångerrätten gäller endast om jultidningarna är i nyskick.

Betalning
Betala alltid senast det datum som finns angivet på fakturan så slipper ni påminnelseavgifter och dröjsmålsränta samt att premieleveransen kan påverkas.

Överlåtelse av avtal
Som säljare och ansvarig målsman har ni inte rätt att överlåta ert säljavtal till någon annan utan skriftligt medgivande från Fem Förlag.

Force Majure
Fem Förlag är befriat från skadestånd och andra påföljder om omständigheter som ligger utanför Fem Förlags kontroll förhindrar eller kraftigt försvårar fullföljande av avtalet. Till sådana omständigheter räknas t ex krig, krigshandling, myndighetsåtgärder, åsknedslag, eldsvåda eller driftstörningar av olika slag. Dock ska Fem Förlag fullfölja avtalet så fort som hindret upphört. Vi reserverar oss för ev. tryckfel i katalogmaterialet. Fem Förlag förbehåller sig rätten att neka en order.